Công cụ gửi mail marketing hàng loạt

Công cụ gửi mail marketing hàng loạt

Phần mềm cho phép gửi nhiều mail với smtp server. Hỗ trợ cấu hình gửi mail thông qua mẫu html. Chỉ cần sử dụng mẫu excel có sẵn là có thể gửi mail hàng loạt cho khách hàng. Phần mềm hoạt động tại máy cục bộ, và mọi thông tin cấu hình được lưu trữ tại máy cục bộ của người sử dụng nên đảm bảo tính an toàn và riêng tư.