Khách sạn Phương Nam

Khách sạn Phương Nam

Sau 2 tuần tiếp nhận yêu cầu từ giám đốc Khách sạn Phương Nam, đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành tư vấn và customize theo yêu cầu của khách sạn, đưa vào hoạt động phần mềm quản lý khách sạn.

 

CÁC NGHIỆP VỤ CHÍNH

• quản trị hệ thống.

• CHECK-IN; CHECK-OUT.

• QUẢN LÝ tài khoản, khách hàng

• quản lý thực phẩm, dịch vụ PHÒNG

- QUẢN LÝ PHÒNG, BUỒNG

- QUẢN LÝ THU - CHI

• CÁC BÁO CÁO.

• THIẾT LẬP & QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

- và nhiều tính năng khác.

Một vài hình ảnh hệ thống

 

Báo cáo thu chi

Báo cáo thu chi