Inventory - Point of Sale

Inventory - Point of Sale

Bạn đang là chủ?

  • Bạn khó kiểm soát hàng xuất/nhập/tồn trong kho.
  • Khó quản lý khi có nhiều kho và nhiều cửa hàng?
  • Không theo dõi được chiết khấu hoa hồng từ mối hàng
  • Bạn cần công cụ hỗ trợ cả bán buôn, bán lẻ
  • Bạn cần theo dõi thu hồi công nợ
  • Bạn đang cần báo cáo chi tiết định kỳ của các mặt hàng để đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp

I-POS hỗ trợ cả quản lý kho và bán hàng giúp quản lý tốt hơn.

I-POS cho phép bạn trở thành nhà quản lý kho thực thụ và quy trình NHẬP/XUẤT/KIỂM KÊ

Quản lý kho với quy trình nhập/xuất rõ ràng.

Đối với mỗi phiếu nhập/xuất đều được thông qua các bước kiểm duyệt, tránh sai sót và thất thoát số liệu.

I-POS Cho phép linh động điều chuyển qua lại giữa các kho giúp tối ưu số lượng hàng hóa bán ra.

I-POS Cho phép quản lý nhiều kho và cửa hàng trong cùng hệ thống.

Tính năng chính:

Quản lý điều chuyển kho

Quản lý Nhập/Xuất kho

Quản lý đơn bán lẻ

Quản lý trả hàng

Quản lý kiểm kê kho

Quản lý danh sách sản phẩm

Quản lý kho hàng

Quản lý khách hàng

Quản lý nhà cung cấp

Báo cáo thống kê doanh thu, nợ, sản phẩm, tồn...

Nhiều tính năng khác sẽ được tùy chỉnh theo mô hình kinh doanh của khách hàng

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm:

Email: linhvm@e-software.vn

Điện thoại: 037 407 0590

Dịch vụ: tại đây